Tillbaka OBS! rulla upp bilden så hittar du länkar till de olika fornminnena
Läs mer om familjerna i Kåikulboken

OBS! Motsvarande nummer på kulturminnen finns nedan. Klicka och läs text om kulturminnet!

1) Juovakärta/Holstervall 2) Vall 3) Stavikjaur 4) Aleumskerta
5) Tabmokkerta 6) Dakarkerta/Dagers gärda 7) Kapmajaur 8) Lonnikiedde och   Njarkakiedde
9) Skierresuolo 10) Pokivålen 11) Palt-Annas sten 12) Häbbaret vid Häbberstjärn
13) Pätnakiedde/Hundvallen 14) Kertajaur 15) Mörtträsk 16) Ryssgraven
17) Aunakerta (A´nagärdda) 18) Kieddejaur 19) Suolojaur 20) Bullerheden
21) Vataheden 22) Kilkokiedde 23) Lismaurkerta 24) Kuojavakiedde
25) Renvall 26) Aitijaur/Hebberstjärn 27) Oroikärta 28) Suobbatkerta
29) Vuollik     Bygget (mellan 11 och 14)