Tillbaka till Nytt

Fakta

Andra  växter

Ögonpyrola
Moneses uniflora (L.) A. Gray
Vetenskapliga synonym: Chimaphila uniflora (L.) Fr., Pyrola uniflora L.
Svenska synonym: ögonljus
Ögonpyrolan har mycket speciella krav på sin livsmiljö. Den är därför hotad eller ovanlig och har svårt att klara sig i dagens skogslandskap (rödlistade arter).
 Kåikuls Bysamfällighet har därför i samråd med Skogsvårdsstyrelsen beslutat att lämna området där Ögonpyrolan växer orört för att gynna kärlväxter, vedsvampar och lavar. Nyckelbiotopen är gammal granskog mot Görjeån.

 
 

Ögonljus
Stor bild
Beskrivning. Ögonpyrola är en flerårig ört med vintergröna blad som sitter vid basen av stjälken. Stjälken är kort, upprätt och bladlös. Bladen är motsatta eller sitter tre och tre i krans, men så tätt samlade att de ser ut att sitta i en rosett, de är skaftade, matt ljusgröna och nästan runda med sågad kant.
Ögonpyrola blommar i juni-juli med en ensam lutande vit blomma som sitter i stjälkens topp. Blomman är väldoftande med utbredd och djupt femkluven krona. Fruktkapseln är upprätt.
Ögonpyrola kan inte förväxlas med arterna i släktena björkpyrolor (Orthilia) eller pyrolor (Pyrola), eftersom dessa har mångblommiga stjälkar. (se nedan)


Stor bild

Ögonpyrolan är en symbol för nyckelbiotopsinventeringen.

 

Utbredning. Ögonpyrola förekommer i hela landet och är ganska vanlig på näringsrik, gärna något fuktig skogsmark, men den kan även växa i vägskärningar och i vitmossa på myrar. Arten är ganska liten och kan vara svår att upptäcka. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt

Allt detta finns att läsa på länken 
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/pyrol/welcome.html

 

Tar man en promenad efter byavägen (juni/juli) kan man ha turen att få se Vitpyrolan i blom

Vitpyrola
Pyrola rotundifolia L.
Vetenskapliga synonym: P. maritima Kenyon, P. rotundifolia var. arenaria W. D. J. Koch (ssp. maritima); P. grandiflora auct., P. grandiflora var. norvegica (Knaben) A. Löve & D. Löve, P. intermedia auct., P. norvegica Knaben, P. rotundifolia var. norvegica (Knaben) Hyl., P. rotundifolia f. chloranthoides Norrl. (ssp. norvegica)
Svenska synonym: vintergröna; vanlig vitpyrola (ssp. rotundifolia), norskpyrola, norsk pyrola (ssp. norvegica), sandpyrola, rundbladig vitpyrola (ssp. maritima)

 


Stor bild

"Pyrolerna äro egentliga skuggväxter och med sina glänsande, ständigt gröna blad och täcka blommor utgöra de, jemte Linnéan och några andra, våra barrskogars prydnad. De stadiga, m. e. m. rundade bladen bilda glesare rosetter, under det den smala rotstocken kryper i marken eller mossan, grenar sig och bildar nya rosetter. Också ser man vanligen Pyrolerna gruppvis resa sina blomstänglar ur skogsmarken, "täflande med Hyacintens på den mera städade blomsterlisten". De gamla stänglarne, med sina bruna fröhus, vara till nästa år, icke sällan ända tills de nya blomma."
Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)


Vitpyrola
Stor bild

Beskrivning. Vitpyrola är en beståndsbildande, flerårig ört med bladlös stängel och en basal bladrosett. Bladen är friskt gröna och ganska blanka, de har rundad eller otydligt spetsig bladskiva och långt bladskaft. Vitpyrola blommar i juni-juli med vita eller rödlätta, öppna blommor som sitter i en ganska gles, men vanligen mångblommig klase. Blommorna har smala foderblad och ett starkt böjt, utskjutande stift. Vitpyrola är ganska variabel och man brukar urskilja flera underarter, vilka ibland betraktas som egna arter. Vanlig vitpyrola (ssp. rotundifolia) och sandpyrola (ssp. maritima (Kenyon) E. F. Warb.) har rent vit krona, den senare avviker från vanlig vitpyrola genom att ha äggrunda foderflikar och cirkelrunda bladskivor.
 Norskpyrola (ssp. norvegica (Knaben) Hämet-Ahti) har vit eller rödlätt krona, korta bladskaft, kortare kronblad och en utvidgad krage vid basen av fodret.
De andra arterna i släktet pyrolor (Pyrola) har antingen rakt stift eller grönaktiga blommor.

Allt detta finns att läsa på länken

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/pyrol/welcome.html

Upp