Nöjeliv under 30-40-talet

 Men även från 50-60-talet


Pjatt från Kåikul
Oskar Mickelsson (Gammelgårn) redo för swing
Han tillhörde dem som kom att flytta söderut.

Under 2: a världskriget, 1940-talet,  fick nöjeslivet ett uppsving i byn. Luftbevakarna från hela Sverige förde med sig  Swing och nymodigheter till byn.
Men redan tidigare tog sig ungdomarna, nu även per cykel, till Edefors marknad. Byns modelejon, som följde  tidens pjatt-mode frös på vår-och tidiga sommarnätters nattliga hemfärder, så att de måste knacka på och låna vantar och varmare kläder från gårdar längs hemvägen. Pjattarna sa inte längre "Hej då" utan det rätta var att säga 
"So Long!"
(Berättat av Oskar)

Torsten Larsson Auna från Knabben anlitades som spelman i Edefors. Han var eftertraktad eftersom han var så bra på att hålla takten. Torsten spände fast dragspelet vid ryggsäcksmesen och cyklade med kamraten Sten från Lillån till marknaden.
(Berättat av Sten Björk)

Ungdomar från Kåikul brukade gå Sudokstigen för att dansa i Vuollerim. Flickorna gömde de bekväma skorna i en vägtrumma och bytte där till finskor. Vintertid åkte ungdomar skidor till Sudok för att dansa. Hemfärden i månsken upplevdes som mycket trevlig.
(
Berättat av Agda och Adina  som var med på den tiden).

1950-60 talet

innebar otaliga tillfällen till något som kåikulborna
 alltid tyckt om, nämligen att dansa.
1956/ 1957 började Vattenfall sin utbyggnad av
 Lule älv och "vattenrallarna" drog in i Vuollerim med omnejd. Nöjeslivet blommade. Det anordnades dans i byarna, några kan nämnas;
 Kåbdalis, Vuollerim, Kalludden, Murjek m.fl.

Att idag lyssna på de som var unga och dansade då, blir en bekräftelse på att man hade roligt!