Kåikuldamernas årliga träff

En träff då byns damer umgås.

På bilden syns några av damerna.