Att roa sig i byn Läs mer om byns nöjesliv i Kåikulboken


Dikt

Kåikulvisan

Fiskepremiär

Kåikul-
damerna

Badsjöar

Kåikuldags

30-40-taletIgår

Kåikulborna har alltid tyckt om att dansa. Det berättas om beredvilligheten att öppna hemmen och bagarstugorna för spontana danstillfällen. I det stora Knabbköket dansades det ofta. Där fanns musik eftersom bröderna Lars och Mika båda spelade fiol.  Ett danstillfälle i Kåikulberget där Mika spelade, gav upphov till en berömd dikt av den kände diktaren Arthur Landfors. (klicka på länken dikt ovan)

Under 2: a världskriget fick nöjeslivet ett uppsving i byn. Luftbevakarna från hela Sverige förde med sig Swing och nymodigheter till byn. 
De politiska Syndikalisterna var framgångsrika i byn och ordnade bl.a. revyer med många uppskattade kupletter.

Idag

Den gamla byaskolan används som byns samlingslokal där Kåikuls byaföreningen sommartid ibland ordnat såväl offentlig dans såväl som årliga byafester. Till dessa fester kommer både gammal som ung.
De drygt fyrtio medlemmarna är antingen boende i byn eller har en anknytning till byn, vilket är ett villkor för medlemskap.

Sommartid har Kåikuldamerna sin årliga träff.

Till surströmmingspremiären på hösten läggs även byföreningens årsmöte.

Alla väntar ivrigt på säsongsstarten för vårfisket då byns medlemmar samlas på Tjålmak för att fiska.  Fiskegruppen anordnar även en uppskattad pimpeltävling för medlemmarna.

Mer om fisket kan läsas under länken Fiske.


Redo för Edeforsmarknaden
 t.v. stående Kristina Englund, Keita
Sittande: Maria Sandberg, Sudok, senare gift på Knabben
Övr. rad. 3:e fr. h: Långträsk-Janne


Nils Mattson med bil
Passagerare Börje och Frida. Stående: Togo
En ny era i byn inledde Nils Mattsson  när han köpte byns första bil. Här syns Nils redo för färd till Edeforsmarknaden


Kåikuldag med dans
Pratstund i  "Frökens kammare"
mellan Holger, Ester och Frida.