Vännen fick dikt om Kojkul

Dikt och reportage infört i NSD reporter: Stig Carlsson
journalist på NSD


Leif Sjöberg är professor i skandinavisk litteratur vid State University of New York i USA. Sjöberg var personlig vän till Artur Landfors och fick bland annat den här hittills opublicerade dikten av Landfors.

Enligt vad Landfors berättar för Sjöberg heter platsen där dansen ägde rum Kojkul. Gården där Mikael bodde kallades Knabben så han fick heta Knabb-Mika med det gick ju inte att få in i metern, konstaterade Landfors.