Kåikulvisan
Kuplettext från andra världskriget

okänd författare

  1.

Hej, Kåikulgrabbar alla
Sätt mössan käckt på svaj
Låt glada visan skalla
Nu är det första maj.
 

Från Keita till Larspårscha
Nu alla flickor små
Sig krusa och sig kråsa
För att en grabb sig få.
 

Men om du skulle vara
På liten friarstråt
Då får du allt befara
Gardiner skiljas åt.


Jag Togo har sett gånga
En kväll till Mellansjö
Ej vägar bliva långa
Som gås till hjärtats mö.
 

Leander kan ock vandra
Med livet tätt breve
Han gör ju han som andra
Och inte ont i de.
 

Och Börje bittert ångra
Den gång han övergav
Den lilla hjärtevännen
Som han en gång höll av.

7.

Nils Mattsson han kan köra
Med traktor och med bil
Och allt han kan utföra
Ja nästan mer därtill
 

Ej Englund mer vill köra
Till älven timmer ned
Det tort ej låt sig göra
Till skogen sig bege.
 

I Knabbens pojkar alla
Finns kraft i stora mått
De segra eller falla
När de på tävling gått.
 

Så kan vi redan skönja
Kåikuls stora hopp
Vi längta blott och drömma
Om segerrika lopp.
 

Och sist jag vill er bedja
Min sång ej missförstå
Och till er godhet vädja
Att skarp kritik ej få.  

 

(Skriven på 40-talet under Luftbevakningstiden.

Melodi: t ex
" I Gällivaretrakter”