Styrgruppen för projektet
har bestått av

Birgit Larsson-Auna
Eivor Auna,
 Ninnie Holmberg
(Kåikuls byaförening)
Rigmor Hult (ABF).
 Kontaktperson på AF (Maud Johansson)

Referenspersoner som fungerat rådgivande:
Anna-Karin Lundbäck (Jokkmokk-
Kulturellt centrum i norr) 
Åke Sandqvist (Landsbygdsutveckling), Lennart Nordqvist (Àjtte).

I arbetsgruppen deltog vid olika tidpunkter bl.a
(Arbetsledaren för projektet:
Carina Larsson-Auna
K atrin Auna
Gabriella Larsson-Auna, samt Fredrik Karlsson och Dan Mickelsson.

Arbetsgrupp för framtagande av material till Kåikuls Hemsida:
 
Eivor Auna, 
Eva och Rolf Mattsson,
 Ninni Holmberg,
 Elsy Eriksson, 
Katrin Auna,
Birgit Larsson Auna.
*

  Kjell Ek, VIS-projektet, Vuollerim, har hjälpt till med framställan av hemsidan.

 Projektet: Koikul-
en by i förändringÀjttes presentation av olika dokumentationsprojekt 1998

Holger Andersson, Lillstugan, här
 92 år, har hjälpt projektet med sina berättelser från förr. Han har därmed varit en ovärderlig länk mellan det förflutna och nuet.

Projektet Koikul vill lyfta fram byns historia från den tid då skogssamisk renskötsel bedrevs till nutid. Byn har genom gått stora förändringar. En tid med skola i byn och många barnrika nybyggarfamiljer följdes av 50-talets flyttningspolitik. 
Människorna som kunde överleva trots alla motgångar,  måste få sin historia berättad.

Hitintills har en liten grupp arbetat med hjälp av ALU-medel, bidrag från Kulturellt Centrum, Jmks kommun, ABF, samt Skolan Vuollerim ( bl. a kopiering). Länsstyrelsen har även utdelat ett ekon. bidrag. Arbetsgruppen har bl.a. arbetat med att intervjua äldre människor från Koikul, eller med anknytning till Koikul.
 Kontaktperson och projektets upphovsman:  Birgit Larsson Auna.
                                                                

Projektet är uppdelat i fem steg som till slut ska leda fram till ett slutdokument helst i form av en bok.
 Intervjuer och annat lämpligt tillhörande material planerade projektet att efter avslutat arbete överlåta till Àjtte.
Not:
juli 2005 utgavs boken Kåikul- Gåjjkul- en skogssameby i förändring.

Läs om Boksläppet!Kåikuls Hemsida

Projektarbetet har legat nere en längre tid.
Arbetet med att framställa en hemsida har nu engagerat flera personer i byn. 
En grupp har särskilt engagerat sig i arbetet: Eivor Auna, Eva och Rolf Mattsson, Ninni Holmberg, Elsy Eriksson, Katrin Auna, Birgit Larsson Auna.
Intervjuer och dokument från projektet har bearbetats, privata dokument och fotografier har insamlats och skannats, samarbete med VIS-projektet i Vuollerim har etablerats. Där har Kjell Ek, VIS-projektets WebMaster, hjälpt till med framställan av hemsidan.