Auktion på renar
Tillbaka till rennäring Dokument 2 forts.
                                 Dok 1
                 
Lätt retuscherad text