Leander Mickelsson berättar om rennäringen i Kåikul

Leander Mickelsson (Auna) Mellansjö

berättar på inspelat band.(Intervju)


Leander Mickelsson

 

"Nej, jag var inte med på när spanska sjukan kom. Det var en *farbror åt mig och så *Mickelsson Auna och Servatius Larsson, en morbror åt mig, dom var där i Pieski och hade samlat renarna, när de blev sjuka och var tvungen att fara därifrån. De hade samlat mycket renar, mycket härkar och mycket slaktrenar. De fick lämna dom och de var dåligt väder vid det tillfället, så de kom bort de där renarna. Man vet inte vars dom tog vägen och det var nog själva knäcken för renskötseln. De slog mycket kring myrarna, de där Pieskiborna och renarna var svår på hö, troligtvis. Kanske de skicka efter någon som tog renarna därifrån. På det viset gick det. Det kan hända att renarna trampa ner hö och åt.
Renarna försvann, jag hörde att de farit söröver. Nån hade sett nåt spår efter dem. Folk har resonera om det!"

anm: * "farbror åt mig"  hänvisar antingen till  farbror Mika 72 år(Västigårn) eller  farbror Janne 
(Gammelgårn) , då 56 år. Janne är nog mer trolig med tanke på åldern
*Namnet "Mickelsson Auna" hänvisar antagligen till Knabb-Mika Mickelsson Auna. eftersom Knabb-Mikas far Mickel då var 77 år och därför mindre trolig i detta sammanhang.