Lappskatt i Kåikul

                                              Lappskatt

 

Lappskatt för år 1897