Språk Läs mer om folket som format språket i byn i Kåikulboken 
Lyssna till Kåikul-Samiska  inledningen av intervjun med Johan

 

Bondska


Ordlista


Meningar  tal

Historier

Under länken
Arbete

kan ni lyssna på  byamål när Albin berättar om sprängning av brötar i Hällforsen. 

OBS!
Ev. behövs bredband för att lyssna på samiskan. Man kan också försöka vänta den tid tar för datorn att ladda in ljudfilen. Men det lönar sig!

Lulesamiska

med Johan Larsson Auna,  från Kåikul by (LarsPårs)

Inspelat 1951 (nr. GR4110/4112B)

Inspelning av Britta och Björn Collinder. Bearbetning: Harald Grundström.

Materialet är hämtat från SOFI , Språk-och folkminnesinstitutet i Uppsala.

Tel: vx 018-652160

I Uppsala och Umeå finns mycket samiskt material.

Koikul by har fått tillåtelse att använda inspelningen på sin Hemsida.

*

Bondska är den dialekt som talades i Kåikul från början av 1900-talet.

Den kom så småningom att ersätta samiskan som tidigare talades i byn.

Bondskan i Kåikul skiljer sig en del från t ex den i Vuollerim och Porsi.

Det kan bero på tidiga influenser av bl. a inflyttade/ ingifta kvinnor med rötter i Piteå- och Övre Luletrakten samt män från Övre Luleå, Svartlå, Arvidsjaur och senare även från Ångermanland. Samiska uttryck har även smugit sig in i Kåikulbondskan.

1993 anordnades en cirkel i bondska i Vuollerim. Man upptäckte snart skillnaden i byarnas dialekt och delade upp cirkeln i två, nämligen Porsi och Vuollerim i en grupp medan Kåikul fortsatte ensamma.

Under länkarna till vänster, hittar ni utdrag ur enskilda deltagares egna ”glossamlingar” samt cirkelns arbete med att samla Kåikuls byamål.

 

Johan Larsson Auna, 1874-1958, ca 80 år på bilden

 

8


Meningar på bondska
 
"He will djö se de, Jög känn no pråta båndschk  issi'  EG " (Det kan jag säga dig, att jag kan nog tala bondska i EG! )

Frida Mickelsson 95 år har talat in bondska.

Klicka här