Steget Före, med Mats Karström i spetsen,

 upptäckte 1986 en ovanlig fauna på   Kåikulbergets marker

Föredrag av Mats Karström på Botaniska Föreningen i Göteborg

Föredrag  Läs  föredraget från den 25 september 2003
 Koikul- har en av landets finaste ängar

Två fältbiologer deltar i den årliga slåttern.

 

 


Stor bild
Topplåsbräken 
är en av landets ovanligaste ormbunkar.


Mats Karström
Foto: Linda Karsk

På Koikulberget finns en äldre odling, där den nordöstra delen består av ängsmark som höll på att växa igen med granar när viss röjning skedde och hävden återupptogs av Mats Karström tillsammans med fältbiologerna 1986.
Genom dessa naturvårdsåtgärder ökade antalet låsbräknar kraftigt och i början på 1990-talet växte här mer än 1000 individer av fem olika
låsbräkenarter, vilket gjorde platsen till landets kanske rikaste och mest skyddsvärda låsbräkenäng. På ängen växte även flera arter ovanliga svampar, bl.a. fyra arter jordtungor, vridfingersvamp och saffransfingersvamp.
Tyvärr avverkade SCA skogen ända fram till kanten av ängen 1994, vilket ledde till helt ändrade ljus-, vatten- och näringsförhållanden. Genom denna avverkning minskade låsbräknarna starkt i antal och ängens tidigare gräs-och örtvegetation kom till stora delar att ersättas av mossa.